Logo English version
YDELSER infelinjedeler IDÉUDVIKLING
IDÉUDVIKLING

Gennem en konstruktiv dialog afdækker vi kundernes kommunikationsbehov. Vi tilpasser en løsning, der i form, indhold og valg giver en kommunikationsplatform, der er tilpasset kundens udgangspunkt – hvad enten det munder ud i en lille webfilm, en omfattende profilfilm eller en stor interaktiv undervisningsløsning med tilhørende afrapporteringsmodul.

Drone optagelser

Master Media tilbyder unikke luftoptagelser med brug af drone. Vi har naturligvis dronebevis fra Trafik- og Byggestyrelsen til erhvervsmæssig flyvning med
UAS.

  Niels Bohr Bygningen
Niels Bohr Bygningen

Master Media følger
byggearbejdet på Niels Bohr Bygningen de næste 2 år.


Se timelapse - klik her


  Raw Greenland
Raw Greenland

Indtryk fra vores omfattende arbejde i Grønland, hvor vi
senest har produceret 11
tv-programmer til Grønlands national TV, KNR.


Se filmen - klik her


Sikkerhedsfilm

Se eksempler på sikkerhedsfilm.


Klik her


Billededatabase

Se eksempler fra Master Medias store arkiv af stillbilleder.

Klik her


  Master Media Ordrupvej 112 C 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 64 64 00 Fax: 39 64 64 01 email: mail@mastermedia.dk